Familieterapi. Børne- og familieliv


Børnefamilierne har ofte store udfordringer, i forhold til at få mange brikker til at passe sammen i en travl hverdag. Som forældre, kan vi rammes af skyld og dårlig samvittighed over ikke at være nok tilstede eller nærværende nok i familien. Også selvom det ikke er tilfældet. Der er meget at gøre og der skal være opmærksomhed på børnenes trivsel og udvikling – både fagligt og socialt. Som forældre kan vi i perioder opleve arbejdsbyrden som overvældende; vi skal være kærlige og opmærksomme forældre og gode livspartnere for hinanden. At være en velfungerende familie, er blevet et statussymbol og en udfordring mange af os ikke er i stand til at leve op. Vi stiller store krav til os selv i forhold til job, karriere, fritid og familie; det kan være svær at få til at gå op i en højere enhed. I en travl hverdag, kan vore tanker og følelser ofte blive komprimerede; vi når simpelthen ikke at opleve sammenhæng mellem det der foregår i hovedet og det som vi føler. Det er, hvis vi overhovedet når til at have en opmærksomhed på hvad vi føler. Vi kan komme til at kompromittere vore egne eller parforholdets behov, på grund af vores optagethed af familiens og særligt børnenes trivsel. Husk at stoppe op, bare en gang imellem. Kig ind i dig selv, prioriter tid til både dig selv, familien og nærvær med din partner.

Ved familieterapi eller rådgivning er der opmærksomhed på hele familien. Indledningsvis kan det være en fordel, at kun forældrene deltager i den første samtale. Her etableres den første kontakt mellem terapeuten og familien. De familiemæssige udfordringer afdækkes og et fælles overblik dannes over det videre forløb.

Man kan periodisk opleve at et barns adfærd opleves anderledes end vanligt. Vi har ofte tendens til at opleve barnet som symptom på problemet, hvis barnet ikke trives fagligt og/eller socialt, hvilket giver anledning til bekymringer. Hvis barnet i en periode har et udfordrende reaktionsmønster, er i mistrivsel eller andet, er det ikke nødvendigvis hos barnet, problemet skal findes. En mulighed er, at der i familien er en udfordring og at barnets reaktionsmønster er et symptom på ovennævnte. Jeg vil i familiebehandlingen også kunne bidrage med regulære råd og vejledning i forhold til opdragelse, børns udvikling og basale behov. Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at holde familiesamtaler eller guide hos jer i hjemmet.

Jeg yder også rådgivning til familier, der har et barn med særlige behov. Vi påvirkes af vores børns manglende sociale- og/eller faglige trivsel i skole. Mistanke om mulige diagnoser, psykologiske udredninger i PPR og et barn der viser tydelige tegn på mistrivsel kan være en vanskelig udfordring. I forvejen er det en kæmpe ansvar at kunne stimulere og skabe rum, for barnets udvikling og trivsel. At have et barn der ikke trives stiller yderligere krav til os, som forældre. Jeg tilbyder rådgivning og supervision på barnets trivsel, samt samtaler med familien omkring det at have et barn eller være søskende til et barn med særlige forudsætninger og behov.

Både når drømmen om kernefamilien er ved at briste eller den nye atomfamilie skal dannes, er det en god ide at tale med en familieterapeut. Når kernefamilien opløses, for at bevare fælles fokus på barnets eller børnenes trivsel i en ny familieform, hvor deres liv skal deles mellem mor og far. Eller i den sammenbragte familier, hvor det kan være en udfordring at få værdierne i de to familier, der nu bliver til én, til at mødes. En samtale, hvor opmærksomheden er på en forventningsafstemning kan være en god begyndelse for den nye familie.

Jeg tilbyder råd og vejledning til familier uanset kulturel baggrund og søger gerne løsninger med udgangspunkt i jeres egne normer og værdier.