Individuel terapi – børn, unge og voksne


Terapien udføres i samtaleform og søges ud fra en empatisk kontakt, som skabes gennem opmærksomhed og autentisk nærvær. Jeg arbejder ud fra dine aktuelle følelser og behov. Målet med terapien er at øge din indsigt i  dit eget liv, så du får mulighed for at træffe nogle valg, som er anderledes og mere hensigtsmæssige end dem, du træffer i dag. Forventningen er, at du gennem terapien ikke bliver en anden, men mere dig selv – dit oprigtige jeg. Forestil dig et løg, hvor man i et terapeutisk forløb skal have skrællet lag efter lag af, for at kunne nå ind og arbejde med det der kan være kernen til den livsudfordring, vi står overfor. Som terapeut, er det min opgave at skabe et tillidsfuldt , trygt og empatisk arbejdsrum, hvor du kan tænke frit (og højt!). Jeg er opmærksom på dig og vil følge dig i vores samtale, uden tolkninger og fordomme. Det er min opgave at skærpe din opmærksomhed, så du kan øge din bevidsthed og forholde dig til det, i samtalen, der er vedkommende for dig, i din proces. Jeg vil kunne hjælpe dig med at finde det eller de lag, inde i dig, du ønsker at arbejde med.