Erfaringer indenfor følgende emner


 • Krise i familien
 • Samlivsproblemer og mistrivsel i dine relationer
 • Skilsmisse og opbrud i familien
 • Livskriser, forandringer i dit liv
 • Tristhed og depression
 • Tab og sorg
 • Rådgivning til og vedr. etniske minoritetsfamilier
 • Skyld og skam
 • Børne- og ungeliv, diagnoser, manglende trivsel fagligt og socialt
 • Børn og unge med selvværdsudfordringer, nedtrykthed, ensomhedsfølelse
 • Identitets- og teenageudfordringer
 • Stress og udbrændthed
 • Manglende overblik, glemsomhed og sanseforstyrrelser
 • Energimangel og uoverkommelighed
 • Øget træthed og søvnbesvær
 • Ændret appetit, vægttab el. vægtøgning
 • Misbrug. Øget behov for stimulanser, mad, alkohol, stoffer og sex
 • Angst og depression
 • Personlig udvikling og øget livskvalitet
 • Uafklarethed omkring dine livsvalg

 

Erhvervsmæssig uddannelse og erfaringer

 1. Uddannet som lærer, fra Københavns dag- og aftenseminarium.

1996 – 2004. Specialunderviser på Skolen i Charlottegården, Prinsesse Charlotte Gade 46, 2200 København N. En specialskole for børn og unge med specifikke og vidtrækkende indlæringsvanskeligheder.

2004 – 2005. Specialunderviser på Stouby Skole, Vejlevej 93, 7140 Stouby.

2005 – 2009. Døgnskolelærer/specialunderviser på Børne og Unge Center Vejle Fjord, Solvej 62b, 7120 Vejle Ø. En specialpædagogisk institution for børn og unge i alderen 4-18 år med socio-emotionelle vanskeligheder og/eller hjerneorganiske dysfunktioner.

2009 – 2012. Specialunderviser på Charlotteskolen, Worsåesgade 6, 7100 Vejle. Vejle Kommunes specialskole for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder.

 1. Ansættelse hos Røde Kors Asylcenter, Fårupvej 10, 7300 Jelling.
 2. Centeråbning af Røde Kors Asylcenter, Juelsminde. Voksenunderviser og     netværksmedarbejder, hvor jeg varetog diverse visitations-, screenings. Og undervisningsopgaver i begynderdansk og engelsk. Etablering og kursusansvarlig for stress- og traumeundervisning, med udgangspunkt i yoga og meditationsteknikker. Udarbejdelse af beskæftigelsesprojektet ”Buzybee”, et internt aktiveringstilbud til voksne asylanter.

2013 – 2015. Voksenunderviser på Røde Kors skolen i. Underviser på asylansøger introkursus og medborgerdansk. Udarbejdelse af nationale fagplaner og fagbeskrivelser for Røde Kors, for følgende kurser: medborgerdansk, almindelig daglig levevis/ADL og energi-miljø undervisning/EMU. I 2015 var jeg en del af en projektgruppe, med LG Insight og Vejle Kommune, i et samarbejde omkring branchepakkekonceptet, etablering af mere praktisk orienteret danskundervisning, kompetenceafklaring i forhold til uddannelse og erhverv, samt etablering af og afholdelse af kurser i CV-skrivning. I hele perioden, har jeg løbende varetaget kommunikationsopgaver på vegne af Røde Kors, for deres eksterne samarbejdspartnere.

2015 – 2016. Uddannelse som familieterapeut, EFT- Instituttet, København.

 1. I første halvdel af 2016 udarbejdede jeg fagplan og undervisningsmaterialer til tillægsmodulet, ”Samfund og seksualitet”, til asylansøgerkurset for voksne asylanter. I perioden fra januar 2016 til og med marts 2016 havde jeg til opgave at løse diverse kommunikations- og presseopgaver, i forbindelse med den store interesse pressen havde i samfund og seksualitet og særligt undervisningen og kulturformidling af emnet. Samtidig varetog jeg planlægning og afvikling af diverse arrangementer vedr. ”Samfund og seksualitet”, for både Røde Kors og kommunale asylskoleundervisere.

2016 – 2017. I sidste halvdel af 2016 og frem til nu varetager jeg en koordinerende funktion mellem Røde Kors Center Thyregod og Røde Kors skolen i Jelling, for uledsagede mindreårige/UMI. Jeg er ligeledes adfærd-, kontakt- og trivselsunderviser, for samme gruppe af uledsagede mindreårige.

2017. Familieterapeut og konsulent hos Thinkspace.