Hvad er en emotions fokuseret terapiform/EFT?


Emotions fokuseret terapi er en nænsom terapiform, som effektiv i arbejdet med svære følelser og uhensigtsmæssige mønstre i menneskers liv. Terapiformen er relationel og bygger på den antagelse at vi alle er relationelle væsener, hvilket vil sige at eksistens og udvikling beror på at være i en relation til andre mennesker. I forløbet arbejdes der med respekt for dit tempo og din timing, i forhold til at kunne arbejde med det svære i dit liv. Vore følelser er et kompas og det er dem der guider os, om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt. Kompasset giver os mulighed for at have en opmærksomhed på vore behov og giver os mulighed for at handle, imødegå og tilgodese de behov vi har. Mange mennesker er ikke i stand til at mærke deres behov og ville, hvis adspurgt, ikke være i stand til at kunne redegøre for deres behov. Det er ikke ualmindeligt eller noget man skal skamme sig over. De fleste mennesker, der er optagede af at tage sig af andre og deres behov kan opleve at egne behov bliver sekundære. Derfor har de på forskellig vis tillært sig, at holde deres følelser tilbage eller slet ikke at mærke dem. Kun for at kunne beskytte sig og tilpasse sig omgivelserne. Senere i livet kan man opleve at denne forsvarsmekanisme pludselig ikke er virksom eller hensigtsmæssig længere. Den er måske medvirkende til at være problematisk for dig selv eller i samspillet med andre mennesker, som i sidste ende kan føre til meningsløshed, stress, angst og depression. Den emotions fokuserede terapi er til for at hjælpe mennesker med at øge deres opmærksomhed på følelser, samt at optimere deres evner til at udtrykke samme. Og samtidig lære at acceptere, regulere og reflektere over følelserne. Så følelserne kan give mening og forbedre vore evner til at navigere hensigtsmæssigt i vores liv og i forholdet til andre mennesker.